Köpvillkor

 • 1 Allmän information

Sourcing Allies AB (556716-2234), nedan kallat Sourcing Allies, bedriver konsultverksamhet, import och försäljning av industri- och konsumentprodukter inom områdena lokalvård, hem och fritid m.m. Försäljning sker främst till företag men även till privatpersoner.

Webbplatsen www.direktgrossisten.se, nedan kallat Direktgrossisten, ägs och drivs av Sourcing Allies AB. Vid köp via Direktgrossisten tillämpas följande köpvillkor.

 • 2 Beställning

Beställningar kan göras antingen via vår webbsida www.direktgrossisten.se, via e-post på order@direktgrossisten.se eller per telefon: 08-18 11 80. En bekräftelse på beställningen skickas ut till angiven e-postadress. Skulle Du inte få någon bekräftelse så måste Du höra av Dig till Direktgrossisten.

För att göra en beställning måste man vara 18 år alternativt ha målsmans godkännande. Direktgrossisten förbehåller sig rätten att, i fall så bedöms vara skäligen påkallat, neka kund ett köp. Alla beställningar anses som bindande och falska beställningar polisanmäls utan undantag. Har Du gjort en beställning av misstag så måste Du kontakta oss omedelbart.

 • 3 Priser

Alla priser anges exklusive svensk moms. Direktgrossisten reserverar sig för ev. momshöjningar eller andra prisförändringar som Direktgrossisten inte kan råda över.

Priserna är Internetpriser och gäller när Du beställer via vår hemsida www.direktgrossisten.se. Priserna kan skilja från priserna genom andra försäljningskanaler. Priserna gäller därför endast vid beställning via hemsidan, via order@direktgrossisten.se eller vid beställning per telefon: 08-18 11 80.

 • 4 Betalningssätt

Du har möjlighet att betala Ditt köp på följande sätt:

 • Faktura- Delbetala under 6 månader

Beställning vid delbetalning godkänns först efter godkänd kreditprövning.

Beställning via delbetalning erbjuds vid ett ordervärde av 40 000 sek eller högre.

Varorna levereras vid utställande av faktura.

Första delbetalning skall ske inom 15 dagar från fakturadatum.

Samtliga delbetalningar sker i lika delar så långt det är möjligt. Direktgrossisten förbehåller sig dock rätten att justera delbetalningarnas belopp.

Eventuella reklamationer mot fel i leveransen berättigar inte Kunden att innehålla betalning för faktura eller del därav.

Vid försenad betalning debiteras Kunden ränta på förfallet belopp med en räntesats som motsvarar den vid varje tidpunkt gällande referensräntan (reporäntan) enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta (8) procentenheter.

 • Betalning mot Faktura

Beställning, vid betalning mot faktura, godkänns först efter godkänd kreditprövning.

Varorna levereras vid utställande av faktura.

Betalning av faktura skall ske inom 15 dagar från fakturadatum.

Eventuella reklamationer mot fel i leveransen berättigar inte Kunden att innehålla betalning för faktura eller del därav.

Vid försenad betalning debiteras Kunden ränta på förfallet belopp med en räntesats som motsvarar den vid varje tidpunkt gällande referensräntan (reporäntan) enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta (8) procentenheter.

 • Betalning med betal- eller kreditkort

Du kan välja att betala online med Ditt VISA eller Mastercard/Eurocard. Det tillkommer ingen extra avgift om Du betalar med Ditt kreditkort. Du kan endast beställa mot Din folkbokföringsadress (alternativt företagsadress om kreditkortet är ett företagskort) om Du väljer att betala med Ditt kreditkort. Direktgrossisten förbehåller sig rätten för att kontrollera att den adress Du beställt till är Din folkbokföringsadress (alternativt företagsadress), om den inte är rätt förbehåller vi oss rätten att häva ditt köp. Vid genomförande av köp på sajten reserveras köpesumman på Ditt kort/bankkonto. I det fall Ditt kort är kopplat till ett bankkonto kan detta visas olika på kontoutdrag beroende på hur Din bank valt att presentera reservationen.

 • 5 Leveranstid

Normal leveranstid är 3-7 dagar beroende på var i landet man bor. Vissa avvikelser kan förekomma. Direktgrossisten kan inte bli ansvarig att leverera en produkt som är slutsåld eller utgången ur sortimentet. Skulle en produkt inte gå att leverera så meddelar vi det via e-post.

 • 6 Leveransförsening

Om leveransförsening av någon anledning uppstår kommer Direktgrossisten att kontakta Dig. Givetvis kommer Direktgrossisten att göra som är möjligt för att leverera Din beställning så snabbt som möjligt. Du som kund har dock rätt att häva köp vid omfattande leveransförsening.

Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för Direktgrossisten att fullfölja en beställning, exempelvis om våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot Direktgrossisten. Direktgrossisten ersätter inte kund vid sådana situationer eller vid leveransförsening.

 • 7 Leveranssätt

Alla produkter levereras från vårt eget lager eller direkt från leverantören. Detta sker med hjälp av Schenker eller annat fraktbolag. Normalt ringer speditören och kontrollerar så att kunden är på leveransadressen eller bestämmer en tid för leverans.

 • 8 Fraktkostnader

Frakt inom Sverige är alltid inkluderad i priset.

Direktgrossisten förbehåller sig rätten att ta ut en fraktavgift om leverans skall ske till avlägsna leveransadresser som medför betydande skillnader i fraktkostnad för Direktgrossisten.

Vid frakt till annat land än Sverige debiteras frakt. Direktgrossisten kontaktar kunden för överenskommelse om debiterat fraktbelopp innan leverans sker.

 • 9 Felleveranser

Vi vill att Du meddelar oss så fort som möjligt ifall vi av misstag har levererat fel vara eller fel antal varor, så att vi kan rätta till felet. Detta sker enklast genom att Du sänder in retursedel med uppgift om felet samt bifogar eventuella fellevererade varor. Använd endast av oss anvisad fraktförare.

 • 10 Returleveranser

Vid eventuell retur svarar Du själv för fraktkostnaden. Det är viktigt att Du bifogar retursedel och ett utförligt brev med noggrann förklaring. Använd endast av Direktgrossisten anvisad fraktförare.

Direktgrossisten förbehåller sig rätten till ändringar i samband med produktutveckling.

 • 11 Transportskada

Kontrollera direkt vid mottagandet av leveransen att inga varor saknas eller är skadade. Skulle varorna vara skadade eller saknade, gör en anmälan till fraktförare och till Direktgrossisten på telefon: 08-18 11 80 alternativ via e-post till order@direktgrossisten.se, senast 7 dagar efter leverans. Transportskador som har uppkommit på posten anmäls direkt till det postkontor som har lämnat ut varorna.

 • 12 Outlösta paket

Outlösta paket debiteras med 300:-. Kostnaden faktureras i efterskott. Sker inte betalning inom utsatt tid så vidarebefordras alltid kraven till inkasso.

 • 13 Ångerrätt

Direktgrossisten har alltid 14 dagars retur-/bytesrätt. Produkterna måste returneras i originalförpackning och får ej vara skadade. Om det saknas komponenter så debiterar vi kunden för detta. Kvitto eller kopia på faktura måste alltid medsändas.

Vid distansavtal om överlåtelse eller upplåtelse av en vara börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten tar emot varan eller en väsentlig del av den.

Vid retur eller byte av varor betalar Du själv returfraktkostnaden. Om det däremot rör sig om en reklamation på grund av skadad vara eller felexpedition vara återbetalar vi Dig för returfrakten samtidigt som vi återbetalar det Du lagt ut för varan.

OBS! Direktgrossisten återbetalar ej den ursprungliga fraktkostnaden vid returer som inte rör reklamation.

Returer som skickas mot efterkrav/postförskott löses ej ut. Kontakta oss vid tveksamheter.

 • 14 Reklamation

Direktgrossisten åtgärdar reklamerade produkter, om Direktgrossisten är vållande, kostnadsfritt.

Om Kunden önskar anmärka mot av Direktgrossisten översänd orderbekräftelse eller utställd faktura, skall detta ske inom 10 dagar efter mottagandet.

Om Kunden önskar anmärka mot fel eller brist i prestation, skall detta ske inom 20 dagar efter mottagandet.

Om Kunden önskar anmärka mot försening, skall detta ske inom 10 dagar efter det att Kunden fick kännedom om förseningen.

Utebliven rättidig reklamation betraktas som godkännande.

 • 15 Äganderättsförbehåll

Äganderätten till sålda varor förbehålls Direktgrossisten, till dess varorna är till fullo betalda. Du äger således inte rätt att överlåta eller sälja inköpta varor innan dessa är till fullo betalda.

Direktgrossisten förbehåller sig rätten att återtaga varorna om kunden inte iakttar betalningsvillkoren.

 • 16 Garanti

Direktgrossisten har, om inget annat anges, 12 mån garanti mot material- eller fabrikationsfel på våra produkter. För att garantin ska gälla så måste produkterna hanterats på normalt sätt och inte utsatts för påfrestningar utöver det normala. Vid slarv eller felaktig hantering gäller inte garantin. Garantin gäller inte heller vid åsknedslag eller liknande väderpåverkan. Om produkterna modifieras med icke officiell programvara gäller inte garantin om felet beror därav. Kvittot på betald vara gäller som garantisedel. Vid garanti- och andra serviceärenden betalar Du själv alltid frakten till service och Direktgrossisten eller serviceverkstaden står för frakten ut till kunden.

 • 17 Reservation

Direktgrossisten reserverar sig mot felaktigheter i prislista och innehåll på webbsidan.

 • 18 Nordiska kunder

Direktgrossisten levererar till kunder i hela Europa. Det är dock speciella regler som gäller vid leveranser till andra länder än Sverige. Kunder i Norge som bor nära den svenska gränsen bör i första hand beställa paketet poste restante. Man hämtar då paketet på ett svenskt postkontor och slipper en dyr och långsam transport. Kontakta oss vid beställning från annat land än Sverige.

 • 19 Säkra sidor

Direktgrossisten använder Secure Socket Layers – SSL i samband med att kunden registrera sig till han/hon bekräftat sitt köp i kassan.

För att skydda ekonomisk och annan information under överföringen används ofta Secure Socket Layers, SSL. SSL kan användas dels för att under överföringen skydda informationen genom kryptering och dels för att verifiera identiteten hos båda ingående parterna. Det vanligaste är dock att SSL används för att verifiera säljarens identitet. En SSL-förbindelse kännetecknas av ett låst hänglås i webbläsarens nedre kant och att webbadressen börjar med https.

 • 20 Kortbetalningar och 3D secure

Direktgrossisten använder 3D Secure för sina kortbetalningar.

3D Secure är en teknisk standard framtagen av Visa och MasterCard i syfte att ge kortutgivaren möjlighet att verifiera sin kortkunds identitet vid handel på Internet. Koden, som även kallas CVC-kod Mastercard/Eurocard) eller CVV-kod (VISA), är tryckt i signaturfältet på baksidan av ditt kort.

VISA har tagit fram en metod för autentisering av köpare vid Internethandel, 3D Secure. Det är en global standard som hittills också har anammats av Mastercard. Metoden fungerar så, att när en kund, som är ansluten till 3D Secure, ska betala för sin vara med VISA eller Mastercard, ombeds kunden att styrka sin identitet (läs ovan CVV kod). Via en länk till banken legitimerar sig kunden precis som vid ett Internetbankärende och kunden kan sedan godkännas för köp hos webbutiken.

 • 21 Personuppgifter

Enligt lag åligger det Direktgrossisten att inhämta Ditt samtycke till att vi behandlar uppgifter om Dig. Direktgrossisten utgår från att sådant samtycke föreligger så vitt Du inte meddelar att så inte är fallet. Alla uppgifter som lämnas till Direktgrossisten eller som vi får del av när Du besöker vår sajt kommer att behandlas av Direktgrossisten i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot Dig, uppmärksamma Dig på erbjudanden inom Dina personliga intresseområden samt övrigt i marknadsföringssyfte. Direktgrossisten förbinder sig att inte låta en tredje part använda Dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om Du inte själv godkänner detta.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om Dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har Du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

 • 22 Force majeure

Direktgrossisten är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc., onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsetts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Städmaterial och städutrustning för städbolag

Mikrofibermoppar, mikrofiberdukar