Kvalitet

Garanti

Samtliga av våra produkter har 500 tvättars funktionsgaranti.

 

För samtliga moppar

Funktionsgarantin innebär att mopparna ska fylla sin funktion upp till 500 tvättar genom att:

1. Velcroytan (kardborreytan) fäster mot stativet under användning (gäller samtliga moppar)
2. Moppens rengöringsyta har full kontakt med golvytan vid användning (gäller samtliga moppar)
3. Minst 90% av ytterkantens öglor är hela (gäller mopp med öglor)
4. Minst 90% av öglorna på moppens rengöringsyta är hela (gäller mopp Heavy duty)
5. Minst 98% av öglorna på moppens rengöringsyta är hela (gäller mopp med och utan öglor)

För att funktionsgarantin ska gälla måste produktens tvättråd följas.

 

För samtliga dukar

Funktionsgarantin innebär att dukarna ska fylla sin funktion upp till 500 tvättar genom att:

1. Minst 98% av öglorna på dukens rengöringsyta är hela
2. Sömmarna runt dukens kant är intakt

För att funktionsgarantin ska gälla måste produktens tvättråd följas.

 

Reklamationer

Reklamerade produkter ersätts kostnadsfritt med nya produkter.