Hem     Företaget     Tjänster     Leverantörer     Produkter     Kvalitet

Kvalitet

Vi ser till att du får rätt kvalitet
Lågkostnadsländer har ofta hög kvalitet. Vi arbetar endast med leverantörer som har rigorösa kvalitetssystem implementerade såsom ISO 9000 eller SPS (Statistisk processstyrning). Tjeckien har en lång historia av mekanisk bearbetning och montage. Kina är starka på plastdetaljer och konsumentelektronik. Trots styrkor som dessa tar vi inget för givet. Därför är vi noga med leverantörsutvärdering och lägger mycket arbete på kvalitetssäkring.


Kvalitetssäkring

Trots att våra leverantörer producerar produkter med hög kvalitet verkar vi alltid för att kontrollera att kvaliteten hålls hög och stabil. Våra ingenjörer finns alltid nära leverantörerna och vi bevakar alltid våra kunders intressen. Vi anser att lokal närvaro är avgörande och att det ger stort ökat kundvärde. Som kund behöver du inte lägga tid och pengar på att boka resor och hotell, restid och sedan själva arbetet hos leverantören. Våra ingenjörer kan vara på plats inom ett par timmar om det behövs.

Kvalitetsplan
Vår kvalitetsplan är ett grafiskt flödesdiagram över tillverkningsprocessen. Kvalitetsplanen visar vilka egenskaper som skall kontrolleras eller testas i olika steg i processen. Planen visar även vilka dokument som är kopplade till processen. Det här är ett kraftfullt verktyg när en ny person skall introduceras i processen snabbt. Kvalitetsplanen kan t.ex. användas till att lära upp en ny montör på produktionsgolvet. Planen visar hur montörens arbete spelar in i processen och vilka dokument som berör montören. Kvalitetsplanen är även bra vid identifiering av eventuella problem samt för att försäkra sig om att inget viktigt lämnas otestat. Kvalitetsplanen är en viktig del av den totala kvalitetssäkringen.

Kvalitetsrevisioner
Hållbara resultat erhålls genom aktiva processer som alltid övervakas och förbättras. Vi utför kvalitetsrevisioner med jämna mellanrum hos våra leverantörer för att försäkra att processerna är dugliga och att de ständigt förbättras. Våra revisioner varierar i omfattning men är alltid uppriktiga för att kunna identifiera och åtgärda eventuella brister. Vi börjar med att titta på utvalda mätserier. Vid plötsliga avvikelser tittar vi närmare på processen för att hitta orsaken till avvikelsen. Vi verkar för att göra kvalitetsrevisioner så kostnadseffektiva som möjligt. Vi anser att man måste känna till ett problem för att kunna åtgärda det. När porblemet är känt är det mycket enklare att åtgärda. Alla intressenter tjänar på att åtgärda problem. Det är därför som kvalitetsrevisioner är så viktiga.

Reklamationshantering
I de udda fall då en reklamation uppstår hjälper vi till att returnera godset, se till att godset omarbetas om möjligt, skrotas eller att nya detaljer tillverkas. Vi kan även hjälpa till med att definiera vem som orsakat felet och som ska stå för kostnaderna det innebär. Det är inte så självklart vem som ska stå för kostnaderna. Godset kan vara tillverkat utanför toleransgränserna, ha skadats i frakten eller rent av hos kunden. Vi kan bistå med objektiv granskning av reklamationen och se till att kraftfulla åtgärder sätts in för att minimera risken att samma problem uppstår igen.