Hem     Företaget     Tjänster     Leverantörer     Produkter     Kvalitet

Tjänster

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Vi skapar och upprätthåller robusta tillverkningsprocesser åt ditt företag. Vi hjälper våra kunder att indentifera lämpliga produkter att flytta, vart de ska flyttas samt hur det bör genomföras. Sedan genomför vi det. Vi verkar alltid för att hålla våra kostnadsflyttprojekt så kostnadseffektiva som möjligt. Vår personal finns alltid nära leverantörerna för att försäkra ett nära samarbete. Vi verkar för att vara våra kunders förlängda arm när det gäller tillverkning i lågkostnadsländer.

Varför ska du använda våra tjänster?
Vi vill skapa konkurrenskraft åt ditt företag. Här är de främsta fördelarna med att dra nytta av våra tjänster:

 • Du tjänar mer pengar
  Vårt främsta mål är att tjäna pengar åt ditt företag genom att sänka kostnaderna. Inköp i lågkostnadsländer genom oss kan ge besparingar på upp till 55% med bibehållen eller ökad kvalitet. Du får även den kontinuerliga support som behövs.

 • Du frigör tid
  Hantering av tillverkning och inköp i lågkostnadsländer kan vara väldigt tidskrävande. Resor till lågkostnadsregioner kostar både tid och pengar. Vår kärnverksamhet är just denna hantering och vi har personal som är på plats. Det gör att vi kan hantera eventuella problem som uppstår mer kostnadseffektivt. Detta gör det möjligt för dig att frigöra tid och satsa på det du gör bäst, dvs din kärnverksamhet.

 • Frigör resurser
  Vår personal är din förlängda arm i lågkostnadsländer och bevakar alltid dina intressen. Även detta bidrar till att personalen på ditt företag kan fokusera på kärnverksamheten istället.

 • Förändra din kostnadsstruktur
  Tillverkning och inköp av dina produkter genom oss ger ditt företag större andel rörlig kostnad om mindre andel fasta kostnader. Det gör att du kan minska mängden inventarier (maskiner mm) och få omedelbar tillgång till stor produktionskapacitet i lågkostnadsländer istället. Det ökar din flexibilitet och förmåga att anpassa produktionen till efterfrågan.

 • Du får kortare tid till marknaden (Time-to-Market)
  Leverantörerna i lågkostnadsländerna har många typer av tillverkning som du kan nyttja. Det ger dig omedelbar tillgång till stor produktionskapacitet. Detta sparar mycket tid när du ska inleda produktionen av dina egna produkter.

 • Du får kontinuerlig support i processen
  Vår personal stödjer processen kontinuerligt vilket skapar värde åt dig och din inköpskedja. Hela processen finns beskriven nedan.

Konsulttjänster
Vår främsta styrka är helhetslösningar för att upprätta och underhålla robusta tillverkningsprocesser i lågkostnadsländer. Vi kan även erbjuda rena konsulttjäster inom området. Det kan vara leverantörsutvärdering, upphandling eller kvalitetssäkring mm.
Vänligen kontakta oss för mer information om våra konsulttjänster.Hela processen

Analys
Alla produkter eller tjänster passer inte att lägga i lågkostnadsländer. Det kan vara svårt att identifiera vilka produkter som är lämpligt att lägga ut. Många företag tenderar att fokusera endast på volymvärde när man ska fatta beslutet att flytta produktion. Det viktigaste är dock att titta på kostnadsstrukturen. Produkter med stort arbetsinnehåll är mest intressanta. Produkter med stor andel montage är ofta bra att undersöka närmare. Det är många faktorer att ta hänsyn till, bl.a. produktens strategiska värde, eventuella kvalitetsproblem, status på ritningar och andra underlag samt hur länge produkten väntas vara i produktion. Våra analysverktyg är både kvantitativa och kvalitativa och är framtagna för att kunna fatta faktabaserade beslut. Att veta vad man ska lägga i lågkostnadsregioner är svårt men avgörande för framgångsrik kostnadsflytt. Vi utför den initiala analysen kostnadsfritt. Boka helt enkelt bara in ett möte med oss.


Prisförfrågan och upphandling
När rätt produkter har identifierats tar vi hand om upphandlingen åt dig. Vi skickar ut offertförfrågningar till ett antal passande leverantörer i vårt nätverk och hanterar prisförhandling mm om ni vill. Vi sammanställer en offert och presenterar den för dig. Vi tillämpar öppen redovisning av alla kostnadsposter så du kan se varje post för sig. Vi specificerar även alla kostnader för själva kostnadsflytten och det löpande arbetet. Det innebär en hel del arbete att komma så här långt i processen. Trots det är arbetet kostnadsfritt så här långt. Skulle ditt företag besluta att gå vidare fakturerar vi en engångssumma för kostnadsprojektet och sedan en hanteringskostnad för varje order.


Kostnadsflyttprojekt
Vi använder en projektmodell för kostnadsflytt. Det är avgörande för att skapa snabba och kostnadseffektiva resultat. Vi hanterar projektledning och skapar en liten projektgrupp bestående av personal hos oss, kontaktpersoner på ditt företag samt med personal hos den valda leverantören i lågkostnadsregionen. Vi försöker alltid minimera mängden arbete för våra kunder men vill alltid ha ett nära samarbete för att försäkra att det blir rätt resultat för kunden. Vi ser gärna att vi har avstämningsmöten med jämna mellanrum och en tät dialog så att vi håller rätt riktning och fattar korrekta beslut. När projektgruppen är skapad inleds projektet med kostnadsflytten. Det är mycket viktigt att inte störa den löpande produktionen av produkten som skall flyttas. Därför rekommenderar vi att sätta upp produktionen i lågkostnadsregionen och verifiera att allt fungerar innan den befintliga produktionsprocessen avslutas. När den nya produktionsprocessen fungerar tillfredställande kan den gamla fasas ut. Det minimerar risken för produktionsstörningar och eventuella förseningar p.g.a. kostnadsflytten. Projektet innefattar bl.a. produktionsberedning, kvalitetssäkring, utfallsprovhantering och förseriehantering. När allting är injusterat rekommenderar vi att ett antal ordrar genomförs innan den gamla processen avslutas. Vi skapar sedan värde löpande genom kvalitetsrevisioner, problemhantering hos leverantören, logistikfrågor, kontinuerliga förbättringar, leverantörsutveckling samt hantering av eventuella konstruktionsändringar.


Kvalitetssäkring
Arbetet slutar inte när projektet är avslutat. Kvaliteten kan minska om man inte följer upp den kontinuerligt. Våra kvalitetsingenjörer utför kvalitetsrevisioner med jämna intervall för att försäkra sig om att kvaliteten hålls på en hög och jämn nivå. Läs mer under avsnittet Kvalitet i vår meny.


Problemlösning hos leverantören
Förr eller senare uppstår problem. Därför har vi personal som är på plats och som kan hantera eventuella problem som uppstår snabbt och effektivt. Det minimerar resekostnaderna för ditt företag och allokerade resurser för att hantera problem hos leverantörer. Allt vi behöver är en kontaktperson hos er som kan tillhandahålla olika typer av information. Resten sköter vi.


Logistik och övrig hantering
Transportkostnader kan vara en betydande del av totalkostnaden. Vi jobbar med globala speditörer såväl som med lokala aktörer för att försäkra oss om att ditt företag får bästa tänkbara service. Vi kan beräkna bästa orderkvantitet med en rad olika metoder och ofta synkronisera frakten av dina produkter med andra företags produkter för att hålla ned fraktkostnaderna. Vårt huvudmål är att se till att du har produkterna på rätt plats, i rätt tid, i rätt kvantitiet och till rätt kvalitet. Du ska helt enkelt inte behöva fundera på logistiken. Låt oss hantera den åt dig.


Kaizen (kontinuerliga förbättringar)
Arbetet med att hantera kostnadsflytt och sätta upp produktionen är en utmaning men det slutar inte där. För att upprätthålla hög kvalitet och effektivitet behövs kontinuerligt arbete med leverantören. Kontinuerliga förbättringar är ett arbete som aldrig tar slut. En process kan alltid bli bättre. Vi tar hand om arbetet med kontinuerliga förbättringar åt dig. Vår personal finns alltid nära leverantörerna och kan vara på plats snabbt om så behövs. Vi har även avstämningar av valda nyckeltal hos leverantören för att se att allt är tillfredställande.


Leverantörsutveckling
Vi arbetar nära våra leverantörer för att förbättra sättet att göra affärer. Vi erbjuder våra tjänster till de leverantörer vi samarbetar med om de behöver gedigen kunskap inom kvalitetssäkring, produktionsteknik, logistik eller SCM (Supply Chain Management). Alla tjänar på leverantörsutveckling och den största vinnaren är våra kunder som får högre kvalitet till lägre kostnad.


Konstruktionsändringar
Vi hjälper till med att införa konstruktionsändringar på produkter i produktion hos våra leverantörer. Vanliga utmaningar kan vara att fasa ut utgående detaljer och få in de nya utan att kvaliteten påverkas, att materialbrist uppstår eller att det blir leveransproblem. Vi hjälper även till med planering och implementation av de konstruktionsändringar ni planerar att införa.